Chinese English
Contact Us
Email: 251926462@qq.com
Tel/Fax: +86-5723870666/5723870883
WebSite: http://www.nibangdt.com
Address: No. 318 Lianxi Avenue 6 buildings, lianshi town, Nanxun zone, Huzhou City, China